top of page
BW.jpg
ABDIJ VAN PARK

De stad Leuven ontfermt zich over het beheer van de Norbertijner Abdij van Park in Heverlee. De stad voert een grootse restauratie- en renovatiecampagne uit van de kloostergebouwen en voorziet in de nodige onderhoudswerken. (is dit relevant?)

 

Ars Horti maakt het restauratieplan op voor de vier binnentuinen (Pandhof, Erekoer, infirmerietuin, refectoriumtuin) van het klooster. Geofysisch en archeologisch vooronderzoek stuurt de landschapsbiografie en het restauratievoorstel naar detail bij.

Restauratie gebouwen - Studio Roma

Fase 1: Oprijlaan en Erekoer (2023)

Fase 2: Pandhof (2024)

Fase 3: Infirmerietuin (2025)

Fase 4: Refectoriumtuin (2026)

De vier gerestaureerde kloostertuinen vertegenwoordigen de Europese tuinkunstgeschiedenis en ondersteunt het plantenassortiment van de stijlperiodes.

Sint-Pietersabdij111023 BW MR.jpg
Sint-Pietersabdij111023 (10) BW.jpg
Sint-Pietersabdij111023 (5) MR.jpg
Sint-Pietersabdij111023 (3) MR.jpg

De abdijtuinen van Park vertonen zowel een traditionele indeling als unieke sequenties. Van oost naar west vertonen de drie tuinen een duidelijke sequentie van een formeel gesnoeide parterretuin over een meditatietuin naar een informeel lustbos met exotisch karakter. Van noord naar zuid is de sequentie dan weer funerair, meditatief en defensief. De achterhaalde historische concepten leggen de krijtlijnen voor de gehanteerde restauratiefilosofie, de groenvormen en het plantenassortiment vast.

Sint-Pietersabdij111023 (15) MR.jpg
Sint-Pietersabdij111023 (18) BW.jpg
bottom of page