top of page

Ontmoet ons team

Een zeskoppig team van bouwkundigen, landschapsarchitecten, erfgoeddeskundigen en grafische vormgevers ontwerpt in alliantie breed georiënteerde totaalprojecten inzake natuur en ruimtelijke ordening, landschap en stedenbouw en de architectuur van parken en tuinen. Naast ontwerp, realisatie en beheer van hedendaagse private en publieke tuinen verricht Ars Horti bv ook historisch onderzoek met het oog op behoud, beheer en ontwikkeling van erfgoedsites.

Ars Horti bv consulteert voor specifieke facetten binnen een opdracht onderaannemers en externe deskundigen waarmee ze reeds jaar en dag samenwerkt. Het kan daarbij gaan om deskundigen in de opmeting en grensbepaling van eigendommen, in stabiliteitsstudie van constructies, bodemsonderingen en plaatproeven, in archeologisch, bouw-, tuin- en kunsthistorisch onderzoek en paleografie, in dendrochronologie, boomverzorging en historische beplanting, in IT, communicatie, e.a.

Onderaannemers en externe adviseurs worden door de bestuurder van Ars Horti bv (Jan Bleys) of zijn gemachtigde (Jeroen De keersmaecker) aangesteld en aangestuurd.

bottom of page