top of page
boomgaard03.jpg

OCMW Kaprijke startte in 2009 een verrassend maatschappijgericht ouderenzorgconcept te Lembeke.

Ars Horti tekende de omgeving rond de markante nieuwbouw 'De Boomgaard', naar ontwerp van Osar architecten.

WOONZORGCENTRUM
DE BOOMGAARD
boomgaard02.jpg
boomgaard01.jpg

De buitenruimte biedt een antwoord op de sociale functies. Ze integreert vier zones met divers karakter:natuurlijk, landelijk, horticultureel en stedelijk. Deze belevingskarakteristieken zijn geënt op de voormalige habitat van de bewoners die afkomstig zijn uit stedelijk-, wijk-, agrarisch-, of natuurgebied.

boomgaard04.jpg
Boomgaard_ (21).jpg
kaprijke 3 (1).JPG

Eigentijds, driedimensionale perkornamentiek vormen zodenbanken in de typische repelvormige percelering van het Meetjesland. Het kleurenpalet van aanplanting, vegetatie, natuurkleurig beton, verzinkt staal en aardebruin grind sluit aan bij gebouwen en omgeving. Fietsenstalling zit in het ontwerp geïntegreerd.  

Boomgaard_ (16).jpg
Boomgaard_ (31).jpg

Mobiele bewoners kunnen gebruik maken van de besloten tuin. Deze ‘hortus conclusus’  opgebouwd uit bomen, vlierstruiken, gras, grind, beton en staal begeleid een wandeling naar het waterbufferbekken. Het semi-natuurlijk biotoop contrasteert sterk met de functionele tuin waar verzinkte staalplaat grastapijten laat zweven boven waterdoorlatende grindverharding. Ertussen stelde

Maen Florin haar beelden op.

Osar en Ars Horti vertaalden hedendaags de wens van het OCMW-bestuur: een huis waar duurzame en waardige ouderenzorg centraal staat. Het is aan de bewoners om deze plek in te nemen en zich toe te eigenen.

Boomgaard_ (9).jpg
bottom of page