top of page
Ecotuin 2.jpg
NATUUREDUCATIE IN HET
PROVINCIEDOMEIN ‘HALVE MAAN’

Het natuureducatief centrum van het provinciedomein ‘halve maan’ te diest wil de bevolking inzicht verschaffen in de samenhang van natuurlijke leefsystemen. Dankzij dit project wordt een ruimer draagvlak gegenereerd voor het vlaams-brabantse ecosysteem.

Ecotuin 3.jpg
_W3V0117svh01.jpg

Toevoeging van natuurlijke gradiënten, parallel aan de reeds voorkomende, vergroten de habitatdiversiteit voor spontane vestiging van streekgebonden vegetatie en niet-huisdieren die voorkomen aan de stadsrand. De discrete onnadrukkelijke omgevingskleuren zetten zich hierdoor in het vegetatiedek van het domein verder waardoor de eenheid met de Demervallei behouden blijft. De natuurlijke eenvoud geeft een gevoel van rust. Dankzij een thematische aanpak kan men hier cursussen en rondleidingen organiseren in verband met natuurbehoud en -ontwikkeling.

Ecotuin 1.jpg

Het vochtige grasland in de uiterwaarden van de Demervallei werd afgeplagd in een zone langs de leigracht. Op deze schrale bodems vestigt zich spontaan een kruidrijke grondgebonden vegetatie. De ecologisch diversiteit hiervan verhoogt door plaatselijke uitgravingen die poelen doen ontstaan in de depressies. Ze werden tot in het kleidek uitgeschulpt waardoor ze permanent water bevatten. Doorheen het overstromingsgebied werd met de vrijgekomen grond een verhoogde loopdijk aangelegd waardoor het gebied ‘s winters toegankelijk blijft. Deze ingreep vormt het uitgangspunt voor uitbreiding van het habitatareaal voor fauna.

Via extensief beheer wordt het gebied in een natuureducatief interessante richting gestuurd.

_W3V0084svh01.jpg
_W3V0184svh01.jpg
Ecotuin 4.jpg

Intern grondverzet vormt de basis van de hoofdstructuur. De ingraving van het hoofdparcours volgens het principe van 'holle weg' levert een cross-over fenomeen met meerdere voordelen. Deze verzonken paden leiden naar intimistische pleisterplekken die als observatiepost kunnen worden benut. Raak gericht uitzichtpunten beklemtonen de natuurlijk als scenografische verscheidenheid van het schijnbaar uniforme landschap. Vanuit het eco-huis blijft het wijds panorama van de uiterwaarden expliciet.

Ecotuin 5.jpg
natuur educatieve tuin_grondplan_legende
natuur educatieve tuin_grondplan_AH06.jp
bottom of page