top of page
GE0069.jpg
OPENLUCHTMUSEUM
BOKRIJK

In onderaanneming van Studio Roma werkte Studiebureau Ars Horti een beheersplan uit voor het landschap en de diverse tuinen en erven van het openluchtmuseum.

De monumentale waarde van het openluchtmuseum Bokrijk werd met de bescherming van 1996 vastgelegd. Beheersingrepen aan het landschap zullen de krachtlijnen versterken van het initiele plan Weyns uit 1953 dat op empirische wijze gerealiseerd werd. Een kort museumparcour loodst de bezoeker door het 64 hectaren groendomein en ontsluit vijf geografische identiteiten die een gebiedsversterkend karakter verkrijgen. Neutrale poorten leiden de bezoeker van de ene naar de andere zone. Deze poorten zijn tegelijkertijd corridors tussen de verschillende bosrelicten waartussen natuurmigratie mogelijk wordt. De architecturale waarde van de gebouwen rond pleinen wordt naar het beheersplan van Studio Roma geherwaardeerd.

Evolutiekaarten.jpg
Bestaande toestand.jpg
visie.jpg

Opmeten en inventariseren van bestaande situatie

bottom of page