top of page
01SVHCF007918.jpg
HET LINDEHOF

OCMW Sint - Niklaas vernieuwt haar woon-zorginfrastructuur te Belsele.

Ars horti ontwikkelde concepten en uitvoeringsplannen voor de buitenaanleg van herfstrusthuis in samenspraak met het OCMW-bestuur en OSAR-architecten.

belsele LR (13).jpg

Het ontwerp verweeft het gebouw via een parkconcept met bestaand groen, achterliggende serviceflats, woningen, buurtpark en straatgabariet.

Het buitengebied wordt als een doorgangsgebied gebruikt, diverse binnen- en buitenplaatsen zijn voorzien om de sociale contacten tussen bejaarden en omwonenden te optimaliseren.  Dit vergroot de dynamiek en belevingswaarde van de plek.

IMG_9904.JPG
P1150226.JPG
01SVHCF007928.jpg
Lindenhof5.jpg

Een aangepast bomenbestand, inheemse struikmassieven en kruidrijk grasland verhoogd de natuurwaarde. Een plas-dras zone gaat oppervlaktewater bufferen en wordt als moerasbiotoop uitgewerkt in de ondiepe grasland depressie.

Lindenhof4.jpg

Twee pleinen met verschillende functie,karakter, beeld en imago zijn orthoganaal ingeplant op de ontsluitingsweg. Het formeel toegangsplein in de noordoksel van herfstrust is versteend voor gebruiksgemak. Een begrind parkplein brengt vormelijk rust in het  wegenknooppunt van onsluitingsweg, brandweg, wandelwegen en parkeerplaats. De eigentijdse benadering die ontwikkeld is uit een traditionele parkaanleg genereert interessante tussengebieden die de plek verlevendigd en ruimtelijk in het dorpsweefsel inpast.

Lindenhof2.jpg
bottom of page