top of page
B-Tech 2.jpg

DIALOOG TUSSEN INDUSTRIEEL EN RURAAL LANDSCHAP

Tijdens volle economische crisis investeerde de naamloze vennootschap ‘btech’ in expansie van haar areaal bouwmaterialen en optimalisatie van haar gerenommeerde klantenservice. Hiervoor werd tussen 2009-2011 een nieuw logistiek centrum gebouwd op een perceel van 26.251 m² in het 28 hectaren groot regionaal bedrijventerrein Pullaar te Puurs dat gelegen is aan de N16.

De bedrijfstuin ent zich op de historische en actuele landschapstypologie van het ruraal gehucht ‘Ham. Pullaert’ gelegen aan een zijtak van de ‘Zielbeeck’ die in de Rupel uitmond. De karakteristieke blokpercelen werden via een fijnmazig grachtenstelsel ingepolderd tot repelvormige percelen. Op vlak van hydrografie, bodem, reliëf, biotiek, percelering, omgevingsmaterialen en kleuren zijn de kenmerken van het cultuurlandschap Pullaar in het multifunctionele ontwerp vertaald.

B-Tech 1.jpg
B-Tech 5.jpg
B-Tech 4.jpg

Het spoorweglandschap wordt geabstraheerd in de sculpturale tuin met kiezel, staal, beton en weelderig grasland. Door de grondmodulatie rolt het landschap onbelemmerd naar de verlaagde parkeerplaats. In de overdekte binnentuin vormen de hoekige grove staalslakbrokken, een restproduct uit hoogovens, een mozaïek van reflecterende schaduwvlekken een knipoog naar het effect in het gebouw door de golfplaatbekleding. Prikkeldraad, zoals dat voorkomt in de omgeving, beveiligd de site maar laat migratie van fauna toe.

B-Tech 3.jpg
bottom of page