top of page
img_2563_edited.jpg

Tuin als brug tussen natuur en cultuur

Deze tuin beoogt niet alleen een pleisterplek te zijn voor de gebruikers en beheerders van het Duivelsteen. Het monument brengt een narratief en erfgoedwaardige omgeving en tegelijk een ecologische stapsteen in de binnenstad

 

Het nieuw tuinontwerp slaat een brug tussen 19de eeuwse stadsverfraaiing, historisch erfgoed en de natuurlijke habitat van de Scheldeoever.

DUIVELSTEENSE TUIN

Een hedendaagse, dicht beplante en gelaagde stadstuin met reflecties en verwijzingen naar de opmerkelijke geschiedenis en evolutie van het Duivelsteen.

Het 13de-eeuwse steen van Geraard van Gent, alias de Duivel, is één van de oudste, meest imposante middeleeuwse stenen die België nu nog rijk is.

In opdracht van Koiba nv, sinds 2015 eigenaar van het Gentse Geraard De Duivelsteen vericht studiebureau Ars Horti in samenwerking met dr. Katrien Hebbelinck een uitgebreid historisch-archivalisch onderzoek, met het oog op de restauratie, de herbestemming en het semipubliek toegankelijk maken van dit beschermde monument met tuin.

Duiveltuin_25.jpg
Duiveltuin_11.jpg

Vele bestemmingen

Het Duivelsteen vervulde een opmerkelijke rol als armenschool met kloosterkerk (15e) en eerste bisschoppelijk seminarie (16e) tot het op bevel van aartshertogin Isabella van Spanje in 1626 werd omgevormd tot stedelijk tuchthuis naar ontwerp van barokarchitect Jacques Franquart (1583-1651).

 

De vondst van diens opmetingsplan én ontwerpplan tijdens het onderzoek toont aan hoe hij het onder kelderde kloosterclausuur transformeerde tot een ruime binnenkoer met geometrische gekwartierde indeling en dit geheel toegankelijk maakte via een nieuw barokportaal. In de 19de eeuw vonden het Gentse brandweerkorps en hun paarden er onderdak. 

 

Rijksarchief met verdiepte stadstuin

Naar ontwerp van Emile Braun, hoofdingenieur van de stad Gent, werd de Nederschelde
gedeeltelijk overwelfd voor de aanleg van het Laurentplein, het Lieven Bauwensplein en de Limburgstraat, waarna stadsarchitect Arthur Verhaegen het Duivelsteen reconstrueerde, restaureerde, uitbreidde en herbestemde tot Rijksarchief.

In de resterende bouwput bracht Verhaegen ook een verdiepte stadstuin in, die tot op vandaag deel uitmaakt van het als monument beschermde steen. De verhuis van het Rijksarchief in 2015 werd de hele site aangekocht door Koib nv.

 

De stad Gent van zijn kant heropende de overwelfde Nederschelde en voorzag in een verkeersluwe voetgangerszone met veilige fietspaden.

Duiveltuin_24.jpg
bottom of page