top of page
image.png
KASTEEL 
RINGENHOF

Ringenhof te Lier, een palladiaans kasteel gelegen in een historisch parkgebied van ca. 11 ha aan de Neteboord.

Onder toezicht van het Agentschap Onroerend Erfgoed Antwerpen stelt Studiebureau Ars Horti een beheersplan op voor het imposante kasteeldomein. Omwille van zijn historische en architecturale waarde geniet dit laat-classicistisch kasteel sinds oktober 1995 bescherming als monument én stadsgezicht. 

Na onderzoek, analyse en waardering is het beheer van het volledige Ringenhof voor de komende 24 jaar onderbouwd. 

Herfstborder - Piet Oudolf

Rozentuin - Dries Van Noten

Park restauratie - Erik Dhont

Bezielers

Het Ringenhof gaat terug tot een laatmiddeleeuwse, versterkte hoeve, welke halfweg de18de eeuw als buitengoed in gebruik werd genomen. Het wordt pas in 1703 voor het eerst gekarteerd.

 

Sindsdien hebben vier generaties eigenaars het Ringenhof gevormd, vernieuwd, hersteld en verrijkt, ook en vooral voor wat het park en zijn tuinen betreft.

kasteel achtergevel (6).JPG
rozentuin boomgaard (2).JPG
oudolfborder aanzicht.jpg
park eiland vijveroever.JPG

Parkbeheer Ringenhof

Parkbiografie en een inventaris van de huidige toestand brengen sporen in kaart en vormen de basis voor een gemotiveerde waardenstelling met situering en beschrijving van de huidige erfgoedwaarden van dit domein. De aansluitende beheersvisie herwaardeert het landschappelijk verband tussen het kasteeldomein, het agrarisch gebied en de rivier.

 

De visie beoogt het zorgzaam omgaan, duurzaam bewaren én versterken van deze erfgoedwaarden en formuleert daarom onderbouwde opties voor het toekomstige beheer. Bijzondere aandacht en maatregelen gaan naar het behoud en beheer van de vele follies in het park en de uitzonderlijke dendrologische, horticulturele en het natuurwaardige karakter van de beplanting. 

Zwitsers Chalet  voorgevel.jpg
Zwitsers Chalet  (16).JPG
Zwitsers Chalet (1).JPG
Zwitsers Chalet zijgevel.jpg
bottom of page