top of page
image.png
ABDIJ VLIERBEEK

De voormalige benedictijnenabdij van Vlierbeek in Kessel-Lo. De site bekleedt een voorname plaats binnen de cultuur en kunstgeschiedenis van het oude Brabant.

Bewoners van Kessel-Lo beschouwen de abdij als hun historisch parochiecentrum Onze-Lieve-Vrouw van Vlierbeek.

Leuvenaars waarderen de besloten tuinen en het omringend landschap als uniek recreatiegebied. In de panden van de abdij huizen een verscheidenheid aan functies met zowel privaat, semiprivaat als publiek karakter. Ondanks de vraag naar meer ruimte zijn de gebouwen onvolledig benut en doet verval zijn intrede.

Vanuit een sterke sociale cohesie heeft deze historische buitenplaats de potentie zich te ontwikkelen tot de mooiste pleisterplek van Vlierbeek omdat het ruraal-religieus ensemble veilig is gesteld.

Het herbestemmingsplan

Het benut de kans om de historische waarde van de enclave te versterken en de natuurwaarden in de beemden (dal) en de abdijkouter (heuvelflank) te vergroten.

 

Een passende reorganisatie met verbeterde functionaliteit optimaliseert de bezetting, voorkomt verkrotting en zorgt ervoor dat de conservatie van dit patrimonium financieel mogelijk wordt.

 

Een organisch proces organiseert de reconversie. Bevraging, participatie en archivalische gegevens sturen het ontwerpproces aan met de steun van de Vlaamse overheid.

image.png
image.png
image.png
image.png

De belangrijkste remediërende maatregelen:

  • Herstel van de historische geleding waardoor de site inzichtelijk wordt;

  • passend huisvesten van gebruik en functie met maximaal behoud van de erfgoedwaarden;

  • herwaarderen van horticultuur tot actueel gebruiksgroen;

  • verantwoord invullen van structurele leemten door nieuwbouw;

  • respecteren van het karakter van de nobele, landelijke en volkse architectuur uit de renaissance, de barok, het classicisme en het modernisme;

  • vergroten van de belevingswaarde;

  • optimale benutting van de landelijke kwaliteit van het Molenbeekdal.

bottom of page